zaterdag 19 september 2009

maandag 31 augustus 2009

NIEUW SCHOOLJAAR 2009 - 2010


DAG VRIENDJES

EEN HANDJE,
EEN KNIPOOG,
EEN KNUFFEL,
EEN KUS,
DAG JUF, DAG MEESTER,
DAG VRIENDJES,
HIER BEN IK DUS !AAN IEDEREEN EEN FIJNE START !


zondag 2 augustus 2009

Liesbeth Frooninckx op facebook


http://www.facebook.com

KOSTELOOS ONDERWIJS


Kosteloos onderwijs
houdt in dat de leerlingen
het materiaal dat nodig is om
de eindtermen te bereiken,
gratis ter beschikking krijgen
van de school.

De materialen die in de klas
gebruikt worden,
worden door de school aangekocht :
schriften, kaften, schrijfgerief,
kleurpotloden, latten, ... .

Zwemgerief en turnkledij
dienen wel nog door de ouders
aangekocht te worden.

SCHOOLJAAR 2009 - 2010 : VRIJE DAGEN


VRIJE DAGEN :


vrijdag 2 oktober 2009
dinsdag 25 mei 2010
PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN :

woensdag 23 september 2009
woensdag 20 januari 2010
woensdag 17 maart 2010


zondag 19 juli 2009

HUWELIJK VAN JUF INGE ICKX


Juf Inge Ickx ( K1b ) trouwt

op zaterdag 22 augustus 2009

om 13.30 uur met Jonas

in de kapel O.L.V. Roeselberg

te Houwaart.

zaterdag 11 juli 2009

SCHOOLJAAR 2009 - 2010 : het klaslokaal wordt een 2 de kleuterklas


WAT HEB IK NODIG
OP 1 SEPTEMBER 2009 ?* 3 foto's van mezelf

* turnpantoffels met een witte zool
( liefst met geen veters ),

geen turnzak

* een doos met papieren zakdoekjes